Tjänster

Palvelemme pitkällä kokemuksella ja vankalla näkemyksellä.

Jordbyggnadstjänster

–  Gatu- och vägbyggnad

–  Grävning, byte av massa

–  Grundbyggnad

–   Byggande av vatten- och avloppslinjer

–   Skyddande av kabelrör

–   Slutbearbetning, tex ramper, myllande och sådd.

–   Vattenandelslag

Stenmaterial

–  Stenkross

–  Sepel

–  Grus

–  Mylla

Transporttjänster

–        Fordonskombinationer

–        Lastbilar

–        Dumpers

Kundbetjäning och försäljning